Asociacija „Šeimos už gimties natūralumą“

Asociacija „Šeimos už gimties natūralumą“ įkurta, siekiant suburti šeimas, kurios ieško, renkasi, kuria joms priimtiniausius, saugiausius bei natūraliausius kelius vaikams gimti  ir augti.

Asociacija atstovauja tokioms šeimoms, gina jų interesus, teises bei siekius valstybinėse institucijose. Šeimos kartu siekia įgyvendinti šiuos išsikeltus Asociacijos veiklos tikslus:

 • dalyvauti Gimdymo namuose priežiūros paslaugos teikimo reglamentavimo ir sprendimų priėmimo procesuose;
 • skatinti teisėtų gimdymo priežiūros modelių (gimdymo centrų, natūralaus gimdymo palatų ligoninėse) įvairovę;
 • siekti moterims nemokamos gimdymo ne ligoninėje priežiūros;
 • bendradarbiauti su sveikatos priežiūros specialistais siekiant kokybiškos, pagarbios, į šeimą orientuotos gimdymo priežiūros;
 • šviesti visuomenę apie gimdymą namuose kaip saugią gimdymo ligoninėje alternatyvą;
 • rengti mokymus sveikatos priežiūros specialistams apie namuose gimdančių šeimų poreikius ir gimdymo namuose specifiką.

Jei jūs norite prie mūsų prisijungti ir tapti Asociacijos nariu, jūsų Šeimos atstovui (motinai, tėvui arba vaikui  vyresniam nei 18 metų) reikėtų užpildyti paruoštos formos prašymą arba parašyti jį ranka bei pasirašytą (skenuotą arba nufotografuotą) atsiųsti elektroniniu paštu: asociacija.sugn@gmail.com. Jei nėra galimybės pasirašyti popierinį variantą, galima pasirašyti jį elektroniniu parašu https://www.gosign.lt/lt/.

Jei ir šitas variantas yra netinkamas, galima užpildyti prašymą ir atsiųsti adresu: asociacija.sugn@gmail.com Word formatu, o vėliau atspausdintą pasirašytą dokumentą išsiųsti paštu (adr. S.Žukausko g. 32-47, Vilnius LT-08235) arba pristatyti tuo pačiu anksčiau nurodytu adresu.
Susipažinkite su Asociacijos įstatais, Asociacijos narių priėmimo tvarka bei Asociacijos privatumo politika.

Šeimos ketinimas tapti Asociacijos nariu patvirtinamas, sumokant stojamąjį įnašą į Asociacijos atsiskaitomąją sąskaitą, mokėjimo pavedime nurodant „Stojamasis įnašas už /Šeimos atstovo vardas pavardė/“. Stojamojo įnašo dydis yra nuo 10 iki 30 Eur pasirinktinai. Stojamasis įnašas bus naudojamas Asociacijos administravimo išlaidoms padengti bei Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.

Tapęs Asociacijos nariu Šeimos atstovas turi teisę kasmet mokėti metinį nario mokestį kaip paramą pagal savo šeimos galimybes. Nario metinis mokestis nėra privalomas, tačiau labai reikalingas visuotinio narių susirinkimo numatytiems Asociacijos veiklos tikslams įgyvendinti.

Asociacijos narys turi teisę:

 • dalyvauti ir balsuoti Asociacijos visuotiniame narių susirinkime;
 • naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;
 • susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti visą Asociacijos turimą informaciją apie jos veiklą;
 • rinkti ir būti išrinktu į Asociacijos valdymo organus;
 • bet kada išstoti iš Asociacijos.

…bei keletą pareigų:

 • laikytis Asociacijos įstatų;
 • vykdyti visuotinio narių susirinkimo, valdymo organų sprendimus;
 • dalyvauti Visuotiniuose narių susirinkimuose, kurie nesant poreikio susitikti gyvai, Asociacijos vadovo kvietimu vykdomi elektroniniais laiškais.

Jei kyla neaiškumų ar klausimų, o gal turite pasiūlymų, rašykite mums asociacija.sugn@gmail.com.

Ačiū, kad esame kartu.

Asociacijos administracija

Rekvizitai:

Asociacija “Šeimos už gimties natūralumą”
įmonės kodas: 304937945
adresas korespondencijai:
S.Žukausko g. 32-47, Vilnius LT-08235
Atsiskaitomoji sąskaita banke:
LT567300010156726507, AB Swedbank
Tel. 8 (652) 12 333

2018-11-14T18:33:37+00:00