Laura Sintija Černiauskaitė 2016-12-15T13:39:21+00:00

Rašytoja, trijų vaikų mama

Laura Sintija Černiauskaitė

„Gimdydama išmokau mažiausiai trijų man svarbių dalykų. Visų pirma patyriau: svarbiausia sąlyga, jei nori sklandžiai gimdyti, gyventi, ir, beje, sklandžiai numirti, yra nuolankumas. Turi sumažėti ir netrukdyti, kad per tave įvyktų už tave didesni dalykai. Šis suvokimas išstūmė iš manęs gyvulišką mirties baimę; supratau, kad mirties akimirką pasitelkiamas panašaus nuolankumas.

Dar viena gelmingai išgyventa gimdymo patirtis: kančia ir ekstazė yra vienos prigimties. Nuolankiai kenčiamas skausmas atidaro vartus palaimai. Todėl drąsiai sakau: kol kas nepatyriau nieko nuostabesnio už gimdymą. Dėkoju Dievui, kad sukūrė mane moterimi (man labai patinka ja būti!), kad suteikė man ramybės ir pasitikėjimo gimdyti namie, ir kad visi trys mano vaikai išriedėjo sklandžiai ir saugiai.“