Libertas Klimka 2016-12-19T18:50:48+00:00
L.Klimka

Etnologas, mokslo istorikas

Prof. Dr. Libertas Klimka

„Tradicinėje lietuviškojo kaimo kultūroje pribuvėja <…> – labai svarbus, visų gerbiamas ir mylimas žmogus. Būtent jos etnožinijos lobyną praverdavo kaimo bendruomenės sveikatinimui ir gerovei. Lietuvoje būta garsių pribuvėjų: štai Kupiškio krašte Rakučių kaime gyvenusi Juodviršienė priėmė ar ne 500 kūdikėlių <…>… Rašytojas kun. J.Tumas-Vaižgantas taip apibūdino pribuvėjos vaidmenį: „Vaikelio atkvietimas į šį pasaulį buvo šventas darbas, gal net maldos darbas, nes taip ji daugindavo Dievo garbintojų. Ji čia dalyvavo didžiausioj šeimyninėj šventėj ir giliausioj gamtos paslapty. Ji tuo metu buvo gamtos būtinybė, neišmetamas garsas akorde, o ne asmuo, savais tikslais įsibrovęs.“

Prof. Libertas Klimka,
etnologas, mokslo istorikas, trijų namuose gimusių anūkų senelis