Rasa ir Vytautas Čepėnai

Rasa ir Vytautas Čepėnai 2016-12-20T09:58:46+00:00

Project Description

Rasa ir Vytautas augina 9 vaikus: Simoną, Augustą, Aušrinę, Jokūbą, Elžbietą, Agnietę, Veroniką, Kasparą ir Beatričę. Rasa (51 m.) – biologė, Vytautas (51 m.) – muzikas.

„Mūsų vaikai gimė namuose. Vaikų gimimui ilgai ruošėmės ir tikėjome – atėjus metui, be skubos, įsiklausant, į mylinčias rankas jie atkeliaus. Tuo ypatingu metu jautėme, kaip namų sienos virpa stebuklo laukimu ir kiekviena kertelė kvepia švelniu jaukumu…

Prisimenu rūpestingas ir saugias vyro rankas, vienas kito akių gelmėje susipynusius žvilgsnius, ką tik užgimusio kūdikėlio akių dangų, džiaugsmingą, laukiantį sesių, brolių glėbį ir… begalinį dėkingumą Kūrėjui.

Gimdymas mums – ir atsakomybė, ir malonė. Kai Dievas arti arti, kai jauti, kaip mūsų žmogystė susilieja su Jo dievyste ir tampame vartais Kalėdų stebuklui.  Vaikų gimimas namuose – tai akimirkos, kai namai virsta meilės ir vienybės buveine. Tos ypatingos, nepamirštamos akimirkos gyvena giliai mūsų širdyse, suteikdamos jėgų kasdienybėje. Kad išmintingai vestume vaikus į gyvenimą, su meile jiems perduotume tai, ką turime geriausio. Kad per kūnišką tėvystę užgimę dvasinei tėvystei kartu su Kūrėju gimdytume juos dieviškajam gyvenimui.“

Fotografas Tadas Černiauskas